El despatx està enfocat principalment a l’assessoria jurídica d’ens públics, empreses contractistes i vinculades amb l’administració, i dret dels negocis en general.

Així mateix el despatx disposa d’un ampli ventall d’advocats col·laboradors, essent les especialitats principals:

  • Dret Administratiu, Gestió i Contractació Pública.
  • Dret Urbanístic.
  • Dret Mercantil i dels Negocis.
  • Dret Civil-Contractual.
  • Dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
  • Dret de la Propietat Intel·lectual i Industrial, de la Recerca i Societat de la Informació.
  • Dret de Subvencions i ajudes públiques.

Consultoria del Sector Públic:

L’Àmplia trajectòria i la especialització acadèmica en l’àmbit de la gestió pública dels col·laboradors del despatx, ens permeten oferir també serveis de consultoria en matèria de gestió i organització de tot tipus d’entitats del sector públic.

Així mateix també podem ajudar a les empreses privades en les seves relacions amb aquestes entitats.

Podem oferir serveis d’assessorament en tot tipus de matèries com:

–        Redacció de Plecs i gestió de contractes públics.

–        Gestió de les eines de contractació com el Sobre Digital, la Plataforma Serveis de Contractació, e-notices (Publicació al DEUC), i el Registre Públic de Contractes.

–        Presentació d’ofertes a concursos per part de les empreses licitadores.

–        Gestió i justificació de subvencions públiques, així com defensa de possibles expedients de reintegrament.

–        Redacció i Gestió de tot tipus de contractes i convenis a nivell nacional, comunitari i internacional.

–        Relacions institucionals i negociacions entre ens públics o amb empreses privades.

–        Assessorament jurídic recurrent multidisciplinar en totes les matèries del dia a dia.

–        Assessorament en procediment administratiu i règim jurídic del Sector Públic.

–        Conflictes i interaccions del Dret del Sector Públic amb el Dret Laboral.

–        Consultoria en matèria de “compliance”.

–        Defensa dels interessos de l’entitat davant les diferents jurisdiccions.

–        Parametrització de procediments i formularis interns.

 

Consultoria i assessorament jurídic en Dret de la Societat de la Informació i les noves tecnologies.

La llarga vinculació, professional i acadèmica, dels membres del despatx amb el món de la recerca i les noves tecnologies ens permet oferir als nostres clients els serveis de consultoria i assessorament en les diferents derivades jurídiques d’aquest mercat en constant i permanent creixement com són:

–          Assessorament general en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

–          Assessorament general en matèria de comerç electrònic, dret de les noves tecnologies (TIC) i de la societat de la informació.

–          Redacció i validació de Registres d’Activitats del Tractament.

–          Redacció i assessorament en matèria d’Avaluacions d’Impacte de Protecció de Dades (Privacy Impact Assesment- PIA).

–          Assessorament legal en matèria de blockchain, smartcontracts, cloud services i resta de fenòmens jurídics TIC.

–          Assessorament en matèria de confidencialitat, propietat intel·lectual i components internacionals TIC.

–          Assessorament en matèria d’ajuts i contractes de recerca, justificació i litigació vinculades.

–          Assessorament jurídic en matèria de ciberseguretat i privacitat a la xarxa i vinculació de les mateixes dintre les operatives de l’organtizació.

–          Assessorament en matèria d’impacte en les relacions laborals de l’ús de les noves tecnologies.

–          Assessorament en matèria d’e-government, seguretat de la informació i transparència.

Contacte amb nosaltres per conèixer com podem ajudar al teu projecte!!