Roger Casanova de Vilalta, Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb número 44296 és:

 • Graduat en Dret
 • Màster en Advocacia
 • Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública
 • Màster en Gestió Pública
 • Màster en Dret de la Societat de la Informació i les Noves Tecnologies

Des de l’any 2007 ha desenvolupat una sòlida carrera com a Consultor, Gestor i Lletrat d’ens públics i corporacions privades, participant en tot tipus de projectes d’àmbit Català, estatal, comunitari i internacional en els quals destaquen:

 • Fusions d’entitats del sector públic.
 • Participació, assessorament i gestió en més de 100 projectes de la Comissió Europea (FEDER, FSE, FP7, H2020,…).
 • Participació, assessorament i gestió en més de 200 projectes de recerca i desenvolupament dels Ministeris d’Economia, Industria del Govern Espanyol.
 • Participació, assessorament i gestió en projectes diversos d’entitats internacionals com el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, la Marina dels Estats Units, el Departament de Defensa dels Estats Units, el Banc Internacional a la Reconstrucció i el Desenvolupament.
 • Participació, assessorament i gestió en projectes de diversos governs Llatinoamericans.
 • Implementació de les lleis de contractes del sector públic i de les lleis de procediment administratiu en tot tipus d’entitats locals, autonòmiques i estatals.
 • Redacció d’estatuts i polítiques internes de procediment de personal i de contractació de diversos ens del sector públic.
 • Participació en consultoria d’empreses internacionals (TÜV, La Caixa, ENDESA, ENRESA I GRUPO SUEZ).

L’any 2018 amb la fundació de Casanova de Vilalta-Advocats endega la pràctica de l’advocacia privada per compte propi.

Per a més informació sobre el seu perfil i trajectòria actualitzada podeu consultar el seu perfil a Linkedin.