AVÍS LEGAL- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’accés, navegació i us del lloc web www.casanovadevilalta.cat (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Us, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web.

IDENTIFICACIÓ

Titular: Roger Casanova de Vilalta (d’ara en endavant, “Casanova de Vilalta- Advocats”).

Domicili social: Avinguda Diagonal 458, 08006- Barcelona

Col·legiat: 44296- Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), normativa deontològica i pràctica disponible al web www.icab.cat 

Telèfon : 93.595.50.50

E-mail: rcasanovadevilalta@icab.cat 

OBJECTE

Les presents Condicions d’Us regulen l’accés, navegació i us del present Lloc Web. CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides pel seu accés i/o us. L’accés i us dels continguts del Lloc Web, després de l’entrada en vigor de les seves modificacions i canvis, suposen l’acceptació dels mateixos.

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa forma que apareixen aquestes Condicions d’Us o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa forma, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació als continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’accés al Lloc Web.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Us, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què accepta les Condicions d’Us i la Política de Privacitat exposades al Lloc Web, només pel fet de visitar-lo.

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS és titular o, en el seu cas, té les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent-hi la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfases o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas, s’entendrà que l’accés, navegació i us del Lloc Web per part de l’usuari implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets d’us dels continguts del Lloc Web dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat d’usar el present Lloc Web, d’acord amb les presents Condicions d’Us.

Les referències a marques o noms comercials registrats o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu us sense el consentiment de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en sentit contrari, l’accés, navegació o us del Lloc Web i/o dels seus continguts atorga al usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclòs.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres elements que identifiquin als titulars dels drets dels continguts que l’usuari trobi en el Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció incorporats als continguts oferts en el Lloc Web.

En el cas de que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS mitjançant qualsevol dels canals habilitats al efecte, l’usuari no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers.

L’usuari és l’únic responsable per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contraria a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual y/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS a l’adreça de correu electrònic per tal que CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS pugui adoptar les mesures oportunes.

Igualment, en el cas de que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS vulneri els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altres drets, haurà de remetre comunicació amb la següent informació:

·       Dades identificatives i forma de contacte del reclamant o del seu representant legal.

·       Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.

·       Relat detallat dels drets suposadament infringits per CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS, així com la seva localització exacta dins del Lloc Web.

·       Declaració expressa per part del reclamant de que la utilització dels continguts s’han realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

REGLES DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o l’ús  del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. Amb caràcter merament enunciatiu, queda prohibit:

·       Utilitzar el Lloc Web de forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer.

·       Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o d’altres programes o arxius perjudicials.

·       Utilitzar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal o d’altres usuaris.

·       Utilitzar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic.

·       Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o rets connectades al Lloc Web, a cap servidor de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS, ni als serveis oferts a través del Lloc Web, mitjançant pirateria o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.

·       Trencar o intentar trencar les mides de seguretat o autentificació del Lloc Web o de qualsevol ret connectada al mateix o les mides de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web.

·       Dur a terme una acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o als sistemes o rets de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS, i als sistemes i rets connectats al Lloc Web.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà provocar l’adopció per CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense cap mitjançar possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

ENLLAÇOS A ALTRES PAGINES WEB

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs webs de tercers ni assumeix responsabilitat alguna per aquells.

L’usuari reconeix i accepta que CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS no serà responsable de la disponibilitat dels llocs webs o recursos externs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o d’altres materials oferts a través d’aquests llocs webs o recursos.

L’usuari reconeix i accepta que CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS no serà responsable de les pèrdues o danys en que l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs webs o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorguin a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o d’altres materials oferts a través de l’esmentat web o recursos.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS I XARXES

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc Web que CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers com “Linkedin”. La inclusió d’aquests enllaços al Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap mena de relació  entre CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del primer dels seus continguts i/o serveis, sent el titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS comparteix amb cap xarxa present o futura cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals d’Us, així com en la Política de Privacitat del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’activació i us d’aquestes aplicacions pot implicar la identificació i autentificació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora de control de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS. A l’accedir a aquestes aplicacions externes, CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS no assumirà cap mena de responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

ENLLAÇOS D’ALTRES PAGINES WEB AMB DESTÍ A CASANOVADEVILALTA.CAT

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i en general que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic o les normes socials generalment establertes.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web que dirigeixin al Lloc Web, sempre i quan compleixin amb les següents condicions: 

a) L’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts del mateix de cap manera sense autorització expressa.

b) No està permès crear un browser ni un border environment sobre les seccions del Lloc Web, ni de cap altra forma podrà modificar-se el Lloc Web.

c) No està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web i/o, en particular, declarar o donar  a entendre que CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la que s’estableix aquest enllaç.

d) La pàgina web en la que s’estableixi l’enllaç al Lloc Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a l moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades personals.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errades en dits continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components danyosos en el Lloc Web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mides de seguretat que s’adopten en el mateix; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causin, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Tot i amb això, CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dintre de les seves possibilitats i del estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim les errades del sistema, tant des d’un punt de vista tècnica com legal i organitzatiu.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, us, allotjament i/o descarrega del contingut i/o us de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació, sense que existeixi cap possibilitat de l’usuari d’exigir cap mena d’indemnització  per aquest causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, totes les dades de caràcter personal facilitades durant l’ús del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la Política de Privacitat que tot usuari deu acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc Web.

INFORMACIÓ PROPORCIONADA AL WEB I A LES XARXES

La informació proporcionada a través del web i/o perfil/s de CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS a les xarxes no es deu considerar en cap cas assimilable a l’assessorament professional i presencial ofert per part dels seus professionals. Els usuaris hauran de recavar assessorament professional i presencial prestat per part dels seus professionals.

Així les notes, noticies, opinions i informacions publicades són solament amb caràcter informatiu i no s’assumeix cap responsabilitat per l’ús de les mateixes per tercers.

ADVERTÈNCIES

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d’Ús.

La vigència temporal de les presents Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment on passaran a tenir vigència les Condicions d’Ús modificades.

Amb independència del disposat en les Condicions Particulars que en cada cas s’estableixin, CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS podrà donar per acabat, suspendre o interromput, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap mena d’indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d’Ús.

En cas de que qualsevol disposició de les presents Condicions d’Ús fos declarada nul·la o inacceptable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de les presents Condicions d’Ús.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURIDISCCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent corresponents, prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que no recollim ni emmagatzemem dades dels usuaris que accedeixen al web. 

En cas de contactar amb Casanova de Vilalta- Advocats, les seves dades personals constaran en els fitxers que Casanova de Vilalta-Advocats gestioni directament, i del qual n’és el responsable del tractament, pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació. 

“Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis professionals que aquests sol·licitin.

No es crearan perfils comercials i no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals objecte de tractament seran conservades durant tota la relació professional i mentre no se’n demani la supressió, o si no n’hi ha, durant els períodes establerts en la legislació vigent, procedint a ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. Referent a això necessita saber que la cancel·lació no implica l’eliminació de les dades, sinó que cal el seu bloqueig. Mentre que les dades estiguin bloquejats s’impedirà el seu tractament i es conservaran únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, en tant transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats.

Fora dels casos d’obligació legal o judicial no se cediran les dades a tercers.

Casanova de Vilalta- Advocats es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures pertinents per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades és la prestació dels serveis professionals d’advocacia.

Si heu marcat la casella corresponent/ enviat un correu per contactar amb nosaltres, accepteu la base legal per enviar la informació del despatx, que podeu retirar en qualsevol moment.

En el cas que en la sol·licitud hagin d’incloure dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de la que l’efectua, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del contingut de la present clàusula, d’acord amb el que estableix la legislació referenciada en matèria de protecció de dades.

L’interessat o el seu representant legal, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i / o portabilitat de les seves dades personals en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui i, si escau , de la persona que el representi, dirigit al despatx. L’interessat podrà presentar reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades quan consideri que els seus drets o el tractament de les seves dades no han estat atesos o acords a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades que se li sol·liciten resulten necessàries, de manera que de no facilitar no serà possible l’enviament de la informació requerida, en aquest sentit, mitjançant la indicació de les seves dades i l’acceptació de les presents condicions legals, entendrem atorgat el seu consentiment. L’interessat podrà retirar el consentiment dels tractaments anteriorment descrits en qualsevol moment, dirigint-se per escrit al responsable del fitxer en els termes descrits en el present text per a l’exercici de drets. 

Informació protecció de dades
Responsable del tractament Roger Casanova de Vilalta- Advocat
Finalitat del tractament Serveis professionals de l’advocacia a les persones que ho sol·licitin.
Legitimació Complir amb la normativa de Protecció de dades
Destinataris El propi despatx.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a rcasanovadevilalta@icab.cat
Vies de reclamació Teniu dret a presentar una reclamació davant l’entitat de Protecció de Dades del seu lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa de protecció de dades. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podrà fer-ho mitjançant un escrit a C/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat)

POLÍTICA DE COOKIES

DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE LES COOKIES

Les cookies són arxius (informacions) de petites dimensions que els llocs web visitats per l’usuari envien al seu terminal, s’emmagatzemen allí abans de ser novament transmesos als mateixos llocs webs durant la successiva visita de l’usuari. Durant la navegació en un lloc web, l’usuari pot rebre al seu terminal inclús cookies enviades des de diferents llocs web o servidors (els anomenats “tercers”), degut a que alguns elements (com per exemple, imatges, mapes, sons, enllaços a pàgines específiques en altres dominis) presents en el mateix provinents d’altres pàgines web.

La majoria de llocs web utilitzen cookies ja que són eines que milloren l’experiència de navegació de l’usuari. En efecte, les cookies permeten als llocs web d’ofertar informació personalitzada amb l’objectiu de millorar la navegació de l’usuari. Les cookies no produeixin cap danys al dispositiu de l’usuari i ajuden a l’editor de la pàgina a resoldre errades tècniques.

TIPOLOGIES DE COOKIES

Existeixen diferents tipologies de cookies.

Les cookies de duració es divideixen en cookies temporals (o de sessió) que s’eliminen automàticament quan s’acaba la navegació i cookies permanents que no s’eliminen fins que es procedeix a l’esborrat o es produeixi el termini de caducitat de les mateixes.

Igualment, podem distingir les cookies tècniques de les de perfilació.

La majoria dels navegadors accepten les cookies de forma automàtica.

Pel que fa a les dues últimes categories de cookies, les tècniques s’utilitzen amb l’únic propòsit de dur a terme la transmissió d’una comunicació a través d’una ret de comunicacions electròniques, o l’estricament necessari per al proveïdor d’un serveis de societat de la informació que ha sigut expressament sol·licitat per l’abonat o usuari a proporcionar un servei, per altra banda, les cookies de perfilació, tenen com a objectiu crear el perfil de l’usuari d’Internet i es fan servir amb la finalitat de publicar anuncis on line amb les preferències expressades per l’internauta.

COM DESACTIVAR LES COOKIES

L’usuari pot desactivar les cookies modificant els ajustaments relatius al navegador que està fent servir. 

Tots els navegadors permeten a l’internauta la deshabilitació de les cookies.

Per trobar informació relativa a la desactivació de cookies en un navegador que no figuri als apartats anteriors, només cal teclejar a la barra de navegació “DESACTIVAR COOKIES” indicant el nom del navegador que esteu utilitzant.

Escollir l’opció “Bloquejar les cookies de tercers i dades dels llocs” pot dificultar la navegació de l’internauta per la pàgina web escollida i el funcionament de la mateixa.

L’usuari també pot optar per la navegació anònima oferta per la majoria dels navegadors.

LES COOKIES DE CASANOVA DE VILALTA- ADVOCATS

Les cookies utilitzades per l’editor del lloc són cookies tècniques de Google, és a dir, fragments de text que agilitzen la navegació i en  general l’obertura de les sessions.

Per obtenir més informació sobre les cookies de Google, per favor, llegeixi el següent enllaç: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Les cookies indicades no rastregen les dades personals de l’usuari.

LES COOKIES DE TERCERS

El Lloc Web de Casanova de Vilalta- Advocats no és responsable de les cookies de tercers.

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES

Aquest avís està subjecte a revisió i actualització periòdica.

L’usuari ha llegit, entès i acceptat el contingut i la informació proporcionada en el present avís.

En el supòsit que no s’acceptés la política de cookies, es recomana a l’internauta abandonar la navegació, desactivar les cookies o alternativament, activar la modalitat de navegació anònima.

© Roger Casanova de Vilalta 2019, Política de Privacitat i Protecció de Dades