P: Quines són les tarifes del despatx?
R: Els Honoraris professionals dels advocats són lliures tot i que els Col·legis d’Advocats elaboren uns criteris orientatius. En tot cas, els honoraris seran pactats prèviament al full d’encàrrec professional entre el despatx i el client atenent a la casuística de cada cas concret.

P: Cobreu la visita?
R: La política del despatx és cobrar la visita prèvia a l’apertura de l’expedient a un preu fix de 45 € (IVA Inclòs), quantitat que serà descomptada del honoraris finalment meritats en el cas que s’accepti el pressupost del despatx.

P: Accepteu tot tipus de casos?
R: Som un despatx enfocat a empreses, entitats i professionals així com a les branques del dret descrites a l’apartat “El Despatx”, tot i això recomanem que contacteu amb nosaltres i ens expliqueu el vostre cas, sempre us podrem oferir una primera atenció facultativa i/o un contacte alternatiu.

P: Treballeu només a Barcelona?
R: D’acord amb la normativa aplicable, un advocat col·legiat esta facultat per exercir arreu de l’estat espanyol, i a més disposem d’acords de col·laboració amb despatxos d’àmbit internacional.