Llàtzer Llinàs Oliver va endegar la seva carrera com a Advocat de Barcelona l’any 1891.
El seu fill Eugeni Llinàs Roig va unir-s’hi l’any 1917.
A la segona meitat del segle XX el relleu generacional va venir de la branca dels germans De Vilalta i Llinàs, optant un per l’exercici de l’Advocacia privada i l’altre per la Medicina Legal al servei de l’administració de justícia de la Generalitat de Catalunya.
Roger Casanova de Vilalta decideix fer el salt a la pràctica privada de la professió amb la fundació del despatx l’any 2018.